1686/QĐ-BHXH

Trích yếu: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đánh giá và xếp loại chất lượng công chức, viên chức hằng năm ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1738/QĐ-BHXH ngày 15/12/2020
Loại văn bản: Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành: 24/11/2023
Ngày có hiệu lực:24/11/2023
Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1686/QĐ-BHXH: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đánh giá và xếp loại chất lượng công chức, viên chức hằng năm ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1738/QĐ-BHXH ngày 15/12/2020
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *