Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2024

Nếu bạn có người phụ thuộc trong gia đình, bạn có thể được hưởng chế độ giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản thuế đáng kể. Tuy nhiên, để được hưởng chế độ này, bạn cần phải đăng ký người phụ thuộc với cơ quan thuế theo quy định. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2024.

Mức giảm trừ gia cảnh
Mức giảm trừ gia cảnh

Đối tượng được giảm trừ gia cảnh

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân, đối tượng được giảm trừ gia cảnh là:

– Vợ hoặc chồng của người nộp thuế, nếu không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không phải nộp thuế.
– Con của người nộp thuế, bao gồm con ruột, con nuôi, con riêng, con dâu, con rể, cháu nuôi, cháu ruột, nếu chưa đủ 18 tuổi hoặc đã đủ 18 tuổi nhưng đang theo học tại các cơ sở giáo dục và chưa có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không phải nộp thuế.
– Cha mẹ, ông bà của người nộp thuế hoặc của vợ (chồng) người nộp thuế, nếu không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không phải nộp thuế.

Mức giảm trừ gia cảnh

Mức giảm trừ gia cảnh được quy định như sau:

– Đối với người nộp thuế: 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm).
– Đối với mỗi người phụ thuộc: 4,4 triệu đồng/tháng (52,8 triệu đồng/năm).

Cách đăng ký người phụ thuộc

Để đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh, bạn cần thực hiện các bước sau:

– Bước 1: Tải và điền mẫu tờ khai 01/GTGT theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.
– Bước 2: Kèm theo các giấy tờ chứng minh quan hệ hợp pháp với người phụ thuộc, bao gồm: giấy khai sinh, giấy kết hôn, giấy chứng nhận nuôi con nuôi, giấy chứng nhận học sinh sinh viên (nếu có).
– Bước 3: Nộp tờ khai và các giấy tờ kèm theo cho cơ quan thuế nơi bạn làm việc hoặc nơi bạn thường trú. Bạn có thể nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua mạng Internet.
– Bước 4: Sau khi nhận được tờ khai và các giấy tờ kèm theo, cơ quan thuế sẽ xác nhận và ghi nhận vào hồ sơ của bạn. Bạn sẽ được hưởng chế độ giảm trừ gia cảnh từ tháng tiếp theo sau khi nộp tờ khai.

Lưu ý:

– Bạn chỉ được đăng ký người phụ thuộc một lần duy nhất trong năm, trừ trường hợp có thay đổi về số người phụ thuộc hoặc quan hệ với người phụ thuộc.
– Bạn phải cập nhật thông tin về người phụ thuộc khi có thay đổi và báo cáo cho cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi.
– Bạn phải lưu giữ tờ khai và các giấy tờ kèm theo để chứng minh quyền lợi giảm trừ gia cảnh khi cần thiết.

Xem thêm

Dịch vụ quyết toán thuế TNCN

Hướng dẫn cách tính thuế TNCN

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *