Cách kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại

Trong quá trình kinh doanh, không tránh khỏi những trường hợp hàng bán bị trả lại do nhiều nguyên nhân khác nhau. Đối với những trường hợp này, doanh nghiệp cần phải kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại để điều chỉnh thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Sau đây là cách kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại theo quy định của pháp luật.

Bước 1: Lập phiếu xuất kho hàng trả lại

Khi nhận được hàng trả lại từ khách hàng, doanh nghiệp cần lập phiếu xuất kho hàng trả lại để ghi nhận số lượng và giá trị của hàng hóa. Phiếu xuất kho hàng trả lại phải có đầy đủ các thông tin sau:

– Số thứ tự, ngày tháng lập phiếu
– Tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp
– Tên, địa chỉ, mã số thuế của khách hàng
– Lý do trả lại hàng
– Số hóa đơn bán hàng ban đầu
– Số lượng, đơn vị tính, tên hàng hóa, giá bán, thành tiền của từng loại hàng hóa
– Tổng số tiền của phiếu xuất kho
– Chữ ký, họ tên của người lập phiếu và người nhận hàng

Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh

Sau khi lập phiếu xuất kho hàng trả lại, doanh nghiệp cần lập hóa đơn điều chỉnh để hoàn trả tiền cho khách hàng và điều chỉnh thuế VAT và TNDN. Hóa đơn điều chỉnh phải có các thông tin sau:

– Số thứ tự, ký hiệu, mẫu số của hóa đơn điều chỉnh
– Tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp
– Tên, địa chỉ, mã số thuế của khách hàng
– Số hóa đơn bán hàng ban đầu
– Số tiền hoàn trả cho khách hàng
– Số tiền thuế VAT và TNDN điều chỉnh
– Lý do điều chỉnh
– Chữ ký, dấu của người bán và người mua

Bước 3: Kê khai thuế VAT và TNDN

Doanh nghiệp cần kê khai thuế VAT và TNDN theo quyết toán năm hoặc theo kỳ tính thuế. Trong kê khai thuế VAT, doanh nghiệp cần ghi rõ số tiền thuế VAT đã nộp và số tiền thuế VAT được hoàn lại do hàng bán bị trả lại. Trong kê khai thuế TNDN, doanh nghiệp cần ghi rõ số tiền thu nhập từ bán hàng và số tiền giảm trừ doanh thu do hàng bán bị trả lại.

Đó là cách kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại mà doanh nghiệp cần thực hiện theo quy định của pháp luật. Việc kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại không chỉ giúp doanh nghiệp hoàn thiện sổ sách kế toán mà còn giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định về thuế và phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *