Dịch vụ hoàn thiện sổ sách

Dịch vụ làm lại sổ sách kế toán tại TOP ACC sẽ giúp bạn hoàn thiện sổ sách cuối năm một cách toàn diện. Với chi phí chỉ từ 2.000.000 đồng, chúng tôi sẽ không chỉ rà soát, giải quyết những rối ren trong sổ sách, mà còn dọn dẹp và in sổ sách kế toán một cách chính xác và đầy đủ nhất.Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán là quá trình:

 1. Kiểm tra và bổ sung thông tin còn thiếu sót trong sổ sách.
 2. Đối chiếu và sắp xếp các bản ghi kế toán.
 3. Đảm bảo tính chính xác và hoàn chỉnh của dữ liệu kế toán.
 4. Xử lý các lỗi và không phù hợp trong sổ sách.
 5. Cung cấp báo cáo và tài liệu kế toán hoàn chỉnh, chuẩn xác để phục vụ cho mục đích quản lý và báo cáo tài chính.
TƯ VẤN THÊM

Kiểm tra và bổ sung thông tin còn thiếu sót trong sổ sách

Quá trình kiểm tra và bổ sung thông tin còn thiếu sót trong sổ sách kế toán TOP ACC cung cấp bao gồm các bước sau:

 1. Xác định thông tin cần kiểm tra: Đầu tiên, chúng ta xác định các thông tin cần kiểm tra trong sổ sách, bao gồm các giao dịch, hóa đơn, bản kê, phiếu thu chi, và các tài liệu kế toán khác.
 2. Phân loại và tổ chức dữ liệu: Tiếp theo, chúng ta phân loại và tổ chức các loại dữ liệu theo từng mục đích cụ thể, như chi phí, doanh thu, hàng tồn kho, nợ phải trả, và các khoản phải thu khác.
 3. So sánh và kiểm tra: Quá trình này bao gồm việc so sánh thông tin trong sổ sách với các nguồn dữ liệu bên ngoài như hóa đơn, chứng từ gốc, bản kê giao dịch, để xác nhận tính chính xác và đầy đủ của thông tin đã được ghi chép.
 4. Phát hiện và điều chỉnh thiếu sót: Nếu phát hiện thông tin thiếu sót hoặc không chính xác, chúng ta tiến hành điều chỉnh bằng cách bổ sung thông tin hoặc sửa lại các bản ghi kế toán không đúng.
 5. Kiểm tra lại và xác nhận: Cuối cùng, sau khi điều chỉnh, chúng ta tiến hành kiểm tra lại toàn bộ quá trình để đảm bảo rằng thông tin trong sổ sách đã được hoàn thiện, chính xác và đáng tin cậy.

Quá trình này nhằm mục đích đảm bảo rằng sổ sách kế toán của doanh nghiệp không chỉ đầy đủ về thông tin mà còn chính xác, phù hợp với quy định của pháp luật và tiêu chuẩn kế toán quốc tế.

Gọi ngay 0969.555.885

Đối chiếu và sắp xếp các bản ghi kế toán

Quá trình đối chiếu và sắp xếp các bản ghi kế toán bao gồm các bước sau:

 1. Thu thập dữ liệu: Đầu tiên, chúng ta thu thập tất cả các thông tin kế toán từ các nguồn khác nhau như hóa đơn, chứng từ gốc, bản kê giao dịch, và các tài liệu kế toán khác.
 2. Phân loại thông tin: Tiếp theo, chúng ta phân loại các dữ liệu theo các khoản mục cụ thể như thu, chi, tài sản, nợ, phải thu, phải trả, và các loại tài khoản khác để dễ dàng xử lý và đối chiếu.
 3. Đối chiếu dữ liệu: Quá trình này bao gồm việc so sánh thông tin trong các tài liệu khác nhau để xác nhận tính chính xác của chúng. Các bản ghi kế toán sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo rằng các số liệu và thông tin được ghi nhận chính xác và không bị sai sót.
 4. Sắp xếp thông tin: Sau khi đối chiếu, chúng ta sắp xếp các bản ghi kế toán theo thứ tự logic và tuân thủ theo quy định của kế toán để tạo ra sự rõ ràng và dễ dàng trong việc tra cứu và kiểm tra thông tin.
 5. Điều chỉnh và hoàn thiện: Nếu phát hiện các sai sót hoặc không phù hợp trong quá trình đối chiếu và sắp xếp, chúng ta sẽ tiến hành điều chỉnh và hoàn thiện thông tin để đảm bảo sổ sách kế toán đạt được tính chính xác và hoàn chỉnh nhất.

Đảm bảo tính chính xác và hoàn chỉnh của dữ liệu kế toán

Để đảm bảo tính chính xác và hoàn chỉnh của dữ liệu kế toán, chúng ta thực hiện các bước sau:

 1. Kiểm tra tỷ lệ phần trăm (%) của dữ liệu: Xác định và kiểm tra tỷ lệ phần trăm của dữ liệu để đảm bảo rằng mọi thông tin đã được ghi chép đúng đắn và chính xác. Việc này bao gồm kiểm tra tỷ lệ phần trăm của các loại khoản mục khác nhau, bao gồm cả thu, chi, tài sản, nợ phải trả, nợ phải thu và các khoản thông tin khác.
 2. So sánh với nguồn dữ liệu gốc: Đối chiếu dữ liệu trong sổ sách kế toán với nguồn dữ liệu gốc như hóa đơn, chứng từ, bản kê giao dịch để xác nhận tính chính xác của thông tin. Việc so sánh này giúp phát hiện và sửa chữa bất kỳ sai sót hoặc không chính xác nào.
 3. Kiểm tra lại các tính toán và bản ghi: Xác minh lại các tính toán và bản ghi kế toán để đảm bảo rằng các số liệu đã được nhập chính xác và không có lỗi tính toán nào xảy ra.
 4. Kiểm tra độ hoàn chỉnh của thông tin: Đảm bảo rằng mọi thông tin cần thiết đã được ghi chép đầy đủ và không thiếu sót. Các khoản mục như số tiền, ngày tháng, thông tin liên quan đến bên nhận/nhà cung cấp, và các thông tin kế toán khác được kiểm tra cẩn thận.
 5. Sử dụng phần mềm và công cụ hỗ trợ: Áp dụng các phần mềm và công cụ kế toán chuyên nghiệp để kiểm tra tự động và xác minh tính chính xác của dữ liệu, giúp loại bỏ các lỗi có thể xuất hiện do con người.

Xử lý các lỗi và không phù hợp trong sổ sách

Khắc phục các sai sót và không phù hợp trong sổ sách kế toán bao gồm các bước sau:

 1. Phát hiện lỗi và không phù hợp: Đầu tiên, chúng ta phải xác định và phát hiện các lỗi, sai sót hoặc thông tin không phù hợp trong sổ sách kế toán.
 2. Xác định nguyên nhân: Tiếp theo, chúng ta cần xác định nguyên nhân gây ra lỗi hoặc không phù hợp này, có thể bắt nguồn từ việc nhập liệu không chính xác, hiểu lầm thông tin, hoặc thiếu sót trong quá trình ghi chép.
 3. Điều chỉnh thông tin: Sau khi xác định nguyên nhân, chúng ta tiến hành điều chỉnh thông tin không chính xác bằng cách sửa lỗi, bổ sung thông tin thiếu sót, hoặc điều chỉnh các bản ghi kế toán không đúng.
 4. Kiểm tra lại: Quá trình này đòi hỏi việc kiểm tra lại toàn bộ quá trình xử lý lỗi sau khi đã điều chỉnh để đảm bảo rằng thông tin mới được cập nhật chính xác và không còn sai sót nào.
 5. Thực hiện biện pháp ngăn chặn: Để tránh lặp lại các lỗi tương tự trong tương lai, chúng ta cần thiết lập các biện pháp ngăn chặn và quy trình kiểm soát chất lượng để đảm bảo rằng sổ sách kế toán được duy trì và cập nhật một cách chính xác.

Quá trình này giúp cải thiện đáng kể tính chính xác và đáng tin cậy của sổ sách kế toán, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và đưa ra quyết định trong doanh nghiệp.

Cung cấp báo cáo và tài liệu kế toán hoàn chỉnh

Quá trình cung cấp báo cáo và tài liệu kế toán hoàn chỉnh, chuẩn xác để phục vụ cho mục đích quản lý và báo cáo tài chính bao gồm các bước sau:

 1. Tổ chức dữ liệu kế toán: Đầu tiên, chúng ta tổ chức dữ liệu kế toán một cách cẩn thận và hệ thống để có thể truy xuất thông tin một cách dễ dàng và nhanh chóng khi cần thiết.
 2. Tạo báo cáo kế toán: Tiếp theo, từ dữ liệu đã được tổ chức, chúng ta tạo ra các báo cáo kế toán, bao gồm báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo lợi nhuận và lỗ, báo cáo tài sản và nợ, và các báo cáo khác cần thiết theo yêu cầu.
 3. Kiểm tra tính chính xác: Mọi báo cáo và tài liệu kế toán sau khi được tạo ra đều cần được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo tính chính xác và chuẩn xác. Việc này bao gồm kiểm tra lại số liệu, tính toán, và so sánh với các nguồn dữ liệu gốc để đảm bảo rằng thông tin được phản ánh đúng thực tế.
 4. Định dạng và trình bày thông tin: Sau khi kiểm tra, chúng ta sắp xếp và định dạng thông tin trong các báo cáo và tài liệu kế toán một cách rõ ràng, logic, và dễ hiểu để phục vụ cho mục đích quản lý và báo cáo tài chính.
 5. Xác nhận và phê duyệt: Cuối cùng, báo cáo và tài liệu kế toán sẽ được xác nhận và phê duyệt bởi người có thẩm quyền trước khi được sử dụng cho mục đích quản lý nội bộ hoặc báo cáo cho bên ngoài như cơ quan thuế, ngân hàng, hoặc các bên liên quan khác.

Quá trình này đảm bảo rằng thông tin trong các báo cáo và tài liệu kế toán là đáng tin cậy, hữu ích để hỗ trợ quản lý và đáp ứng yêu cầu báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

DỊCH VỤ HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Liên hê ngay đến TOP ACC để được tư vấn miễn phí.

Bảng giá phí dịch vụ quyết toán thuế TNCN

Nhóm ngành tư vấn dịch vụ

Số hóa đơn đầu vào, đầu ra trong 1 năm Phí dịch vụ
Không có hóa đơn 2.500.000 đồng Các tỉnh còn lại  : 1.500.000đ
Dưới 20 hóa đơn 5.000.000 đồng Các tỉnh còn lại  : 1.000.000đ
Dưới 40 hóa đơn 7.500.000 đồng Các tỉnh còn lại  : 1.000.000đ
Dưới 60 hóa đơn 9.000.000 đồng
Dưới 80 hóa đơn 10.000.000 đồng
Dưới 110 hóa đơn 11.000.000 đồng
Dưới 130 hóa đơn 13.000.000 đồng
Dưới 150 hóa đơn 14.000.000 đồng
Từ 150 hóa đơn trở lên Liên hệ 0969.555.885 để nhận báo giá
Nhóm ngành thương mại
Số hóa đơn  Không có tờ khai hải quan Có tờ khai hải quan
Không có hóa đơn 2.500.000 đồng 2.500.000 đồng
Dưới 20 hóa đơn 4.000.000 đồng 6.000.000 đồng
Dưới 40 hóa đơn 6.000.000 đồng 8.000.000 đồng
Dưới 70 hóa đơn 8.000.000 đồng 10.000.000 đồng
Dưới 100 hóa đơn 10.000.000 đồng 12.000.000 đồng
Dưới 130 hóa đơn 12.000.000 đồng 14.000.000 đồng
Dưới 150 hóa đơn 13.500.000 đồng 15.500.000 đồng
Dưới 180 hóa đơn 15.000.000 đồng 17.000.000 đồng
Từ 180 hóa đơn trở lên

Liên hệ 0969.555.885 để nhận báo giá

Nhóm ngành thi công xây dựng – trang trí nội thất – sản xuất – gia công – nhà hàng – lắp đặt
Số hóa đơn đầu vào, đầu ra trong 1 năm Phí dịch vụ
Không có hóa đơn 2.500.000 đồng
Dưới 10 hóa đơn 5.000.000 đồng
Dưới 20 hóa đơn 8.000.000 đồng
Dưới 40 hóa đơn 12.000.000 đồng
Dưới 60 hóa đơn 15.000.000 đồng

Từ 60 hóa đơn trở lên

Liên hệ 0969.555.885 để nhận báo giá

Lưu ý:

Chi phí trọn gói trong bảng trên chỉ bao gồm chi phí TOP ACC làm hồ sơ, văn bản quyết toán thuế TNCN. Trường hợp bạn có yêu cầu đăng ký thêm người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh hoặc phải cập nhật CCCD gắn chip theo yêu cầu của cơ quan thuế trước khi làm thủ tục quyết toán thuế TNCN thì TOP ACC sẽ tư vấn và báo phí tại thời điểm cung cấp dịch vụ.

Thời gian hoàn thành thủ tục quyết toán thuế TNCN

Tùy vào số lượng chứng từ, hóa đơn của mỗi doanh nghiệp mà thời gian hoàn thành dịch vụ làm sổ sách kế toán, làm lại sổ sách kế toán sẽ khác nhau, chẳng hạn:

 • Với những doanh nghiệp ít phát sinh hóa đơn, chỉ từ 2 ngày (tối đa 7 ngày), TOP ACC sẽ hoàn thành sổ sách kế toán;
 • Với những doanh nghiệp phát sinh nhiều hóa đơn, chứng từ, thời gian hoàn thành sổ sách kế toán sẽ dao động từ 1 – 3 tháng.

Khi chọn lựa dịch vụ làm sổ sách kế toán tại TOP ACC, bạn hoàn toàn có thể yên tâm. TOP ACCsẽ thay bạn hoàn thành sổ sách theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán. 

Cam kết của TOP ACC

Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong ngành dịch vụ kế toán, TOP ACC hiểu rằng vấn đề quan trọng nhất trong việc cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói là tính kịp thời và trách nhiệm đối với khách hàng. 

Vì vậy, trong tất cả hợp đồng dịch vụ kế toán, TOP ACC luôn cam kết 8 chỉ mục quan trọng sau:

1 Chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các công việc sau

 • Tư vấn giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí thuế
 • Sắp xếp, phân loại chứng từ;
 • Lập và bàn giao các loại sổ sách kế toán như: sổ chi tiết các tài khoản, sổ tổng hợp… theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành.

2 Soạn thảo các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan Thuế khi thực hiện nội dung dịch vụ kế toán;

3 Chịu trách nhiệm trên tất cả các chứng từ, hồ sơ, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán do Kế toán TOP ACC thực hiện trên cơ sở số liệu, chứng từ do khách hàng cung cấp (chứng từ hóa đơn hợp lệ theo quy định của pháp luật);

Chịu trách nhiệm giải trình hồ sơ kế toán thuế khi cơ quan Thuế có yêu cầu về số liệu kế toán do TOP ACC thực hiện;

4 Chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ các khoản phạt trường hợp khách hàng bị cơ quan Thuế xử phạt do sai sót hồ sơ, chứng từ được thực hiện bởi Kế toán TOP ACC;

5 Khách hàng có thể chủ động tiếp nhận trực tiếp các thông tin, vấn đề về kê khai thuế từ cơ quan thuế, bởi Kế toán TOP ACC sẽ cung cấp địa chỉ email của bạn cho cơ quan thuế;

6 Chịu trách nhiệm bảo mật thông tin kế toán của khách hàng, ngay cả khi kết thúc hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán.

câu hỏi thường gặp

1. Công ty không xuất hoá đơn có phải nộp báo cáo thuế không?

Có. Theo quy định, dù không xuất hoá đơn hay không có hoá đơn đầu vào thì doanh nghiệp vẫn phải nộp báo cáo thuế hàng quý và báo cáo tài chính cuối năm.

2. Tôi có thể gọi TOP ACC khi tôi gặp các vấn đề không hiểu về thuế và hóa đơn không?

Có. Ngay sau khi ký hợp đồng, chuyên viên kế toán của TOP ACC sẽ lập tức theo dõi và xử lý hồ sơ của công ty bạn.
Đồng thời, trong quá trình hoạt động, chuyên viên kế toán sẽ tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến thuế và hóa đơn để doanh nghiệp vừa có thể tối ưu thuế, vừa đảm bảo sổ sách kế toán luôn đúng theo quy định hiện hành.

3. TOP ACC có chịu trách nhiệm nếu làm sai báo cáo của tôi?

Có. Kế toán TOP ACC sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu báo cáo thuế, báo cáo tài chính của khách hàng bị sai do lỗi của Kế toán TOP ACC.

4. Số hóa đơn trong bảng giá là tính hóa đơn đầu ra hay cả hóa đơn đầu ra và đầu vào?

Số hóa đơn trong bảng phí dịch vụ kế toán bao gồm hóa đơn đầu ra và hóa đơn đầu vào.

5. Phí dịch vụ kế toán trọn gói của TOP ACC có bao gồm phí dịch vụ báo cáo cuối năm?

Có. Phí dịch vụ trên đã bao gồm báo cáo cuối năm (hay còn gọi là báo cáo tài chính), nghĩa là sử dụng dịch vụ kế toán của TOP ACC bạn không phải trả thêm phí làm báo cáo tài chính cuối năm như các đơn vị khác.

6. Ngoài phí dịch vụ trong hợp đồng, tôi có trả thêm phí gì khác không?

Không. Phí dịch vụ trong hợp đồng là chi phí trọn gói. TOP ACC cam kết không phát sinh bất kỳ khoản chi phí nào khác – điều này được cam kết trong hợp đồng sử dụng dịch vụ kế toán.

7. TOP ACC có thay đổi nhân viên kế toán phụ trách công ty tôi không?

Không. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Kế toán TOP ACC không thay đổi chuyên viên phụ trách kế toán doanh nghiệp của bạn.
Ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng từ chuyên viên như: thuyên chuyển công tác hoặc không còn làm việc tại Kế toán TOP ACC… Tuy nhiên, Kế toán TOP ACC cam kết sẽ không gây ảnh hưởng đến tiến độ báo cáo, kê khai thuế của doanh nghiệp bạn.

8. Tôi có phải mua phần mềm kế toán?

Không. Anpha đã mua trọn gói quyền sử dụng phần mềm kế toán Misa và bạn không phải trả chi phí này cho TOP ACC hay Misa.

9. Hóa đơn, chứng từ tôi đưa cho TOP ACC bằng cách nào?

Bộ phận giao nhận của TOP ACC sẽ lấy hoá đơn, chứng từ qua email hoặc trực tiếp trên trang điện tử của cơ quan thuế.

10. TOP ACC có văn phòng, chi nhánh nào?

Hiện tại Kế toán TOP ACC có 5 văn phòng, chi nhánh tại: Hà Nội.

Địa chỉ VP Cầu Giấy: 31 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Địa chỉ VP Hoàng Mai: 232 H0 Tân Mai, Hoàng Mai HN, 

địa chỉ  VP THanh Xuân: 20 Trịnh Đình Cửu, Thanh Xuân Hà Nội

Địa chỉ VP Nam Từ Liêm: P1403, tòa A1 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm Hà Nội

Địa chỉ VP Hà Đông: Số nhà 18 LK1 khu đô thị Vạn Phúc Hà Đông, Hà Nội

video chia sẻ

Xem thêm video khác

Rate this page

Rate this page

Rate this page

Rate this page
Rate this page