Quy định về các loại phụ cấp

Việc quản lý và thỏa thuận về các loại phụ cấp là một phần quan trọng của quá trình quản lý nhân sự trong các doanh nghiệp và tổ chức. Quy định về các loại phụ cấp không chỉ mang lại lợi ích cho người lao động mà còn đặt ra những yêu cầu chặt chẽ về tính minh bạch, công bằng và tuân thủ pháp luật từ phía doanh nghiệp. Hãy cùng Kế toán PPI tìm hiểu về quy định các loại phụ cấp trong nội dung bài viết dưới đây!

1. Phụ cấp lương là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 30 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, phụ cấp lương đặc trưng những khoản phụ cấp được trả để bù đắp những yếu tố đặc biệt về điều kiện lao động, tính phức tạp của công việc hoặc môi trường sinh hoạt, những khía cạnh mà mức lương theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa đầy đủ hoặc chưa tính đến.

2. Có những loại phụ cấp lương nào?

Hiện nay, có một số loại phụ cấp lương có thể kể đến như:

Phụ cấp chức vụ, chức danh: Được trả để bù đắp công việc liên quan đến chức vụ hay chức danh mà người lao động đang đảm nhiệm.

Phụ cấp trách nhiệm: Đối với những người có trách nhiệm cao trong công việc, phụ cấp này có mục đích bù đắp sự nghiệp và trách nhiệm của họ.

Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Thường được áp dụng cho những người làm việc trong môi trường khắc nghiệt, có yếu tố nguy hiểm cao.

Phụ cấp thâm niên: Được trả dựa trên số năm kinh nghiệm làm việc của người lao động, nhằm thưởng cho sự đóng góp lâu dài và kinh nghiệm tích lũy.

Phụ cấp khu vực: Phản ánh sự chênh lệch về chi phí sinh hoạt giữa các khu vực, giúp người lao động ổn định cuộc sống tại nơi làm việc.

Phụ cấp lưu động: Dành cho những công việc yêu cầu di chuyển thường xuyên, bù đắp chi phí phát sinh từ việc di chuyển này.

Phụ cấp thu hút: Được sử dụng để làm hấp dẫn và giữ chân những người lao động có kỹ năng cao, tài năng.

Các phụ cấp có tính chất tương tự: Bao gồm những khoản phụ cấp khác có tính chất tương đương với các loại đã nêu trên.

Tính đến hiện tại, pháp luật chưa đưa ra quy định chi tiết về số lượng của từng loại phụ cấp, mà chỉ mang tính chất liệt kê như mô tả trên. Quyết định về việc trả hay không trả phụ cấp và số lượng cụ thể là do sự thỏa thuận giữa các bên liên quan trong mối quan hệ lao động.

3. Có bắt buộc phải ghi các khoản phụ cấp lương trong hợp đồng không?

Theo quy định tại điểm đ của khoản 1 Điều 21 Bộ luật Lao động 2019:

“Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;”

Dựa trên quy định này, có thể hiểu rằng mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, cùng với các phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác đều là những nội dung bắt buộc phải xuất hiện trong hợp đồng lao động.

Do đó, nếu có sự thỏa thuận giữa các bên về việc trả phụ cấp lương, thông tin về các khoản này cần được ghi rõ và chi tiết trong hợp đồng lao động.

4. Các khoản phụ cấp lương ghi trong hợp đồng lao động có cần đóng Bảo hiểm xã hội không?

Theo quy định tại tiểu mục 4.2 Mục 4 của Công văn 1734/BHXH-QLT năm 2017, các điều khoản liên quan đến việc đóng Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

Tiền lương do đơn vị quyết định.

a) Tiền lương làm căn cứ đóng của người lao động bao gồm:

Mức lương được ghi trong Hợp đồng lao động.

Các phụ cấp lương như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

Các khoản bổ sung được xác định với mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong Hợp đồng lao động và được trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

b) Tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm: Tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ như xăng xe, điện thoại, đi lại, nhà ở, giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật; trợ cấp cho người lao động gặp khó khăn do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác được ghi thành mục riêng trong Hợp đồng lao động.”

Như vậy, theo quy định trên, các khoản lương và phụ cấp chỉ thuộc diện đóng Bảo hiểm xã hội khi chúng được xác định cụ thể về mức tiền và được trả thường xuyên theo thỏa thuận trong Hợp đồng lao động.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *